Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zakonczenie rozmów z doradcą zawodowym

Zakonczenie rozmów z doradcą zawodowym

Ogłoszenie o naborze na szkolenie „ABC PRZEDSIĘCIORCZOŚCI”

Ogłoszenie o naborze na szkolenie „ABC PRZEDSIĘCIORCZOŚCI”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach prowadzi nabór na szkolenie "ABC przedsiębiorczości". Szkolenie skierowane jest dla osób, które w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej oraz posiadają wykształcenie min. podstawowe celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

-braku kwalifikacji zawodowych,

-konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

-utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,

-braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Kwalifikacja kandydatów na szkolenia grupowe jest zależna od spełniania przez nich kryteriów ustawowych i dodatkowych, związanych ze specyfiką szkolenia.

 

 

Wyniki oceny merytorycznej

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu ,,Nowe możliwości” Poddziałanie 6.1.3 PO KL

Rozmowy z doradcą zawodowym

Rozmowy z doradcą zawodowym